ราคาหลักทรัพย์

TOA

ราคาล่าสุด

36.00 ฿

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

-(-)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,562,000

วันก่อนหน้า

36.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

36.00 / 299,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

35.75 / 54,800

ราคาเปิด

37.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

35.50 - 38.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

25.75 - 48.50


ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2563 (16:38)
Chart Type