ราคาหลักทรัพย์

TOA

ราคาล่าสุด

31.25 ฿

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

+0.25(+0.81)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,149,900

วันก่อนหน้า

31.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

31.25 / 24,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

31.00 / 732,900

ราคาเปิด

31.25

ช่วงราคาระหว่างวัน

31.00 - 31.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

30.75 - 43.00


ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 (16:37)
Chart Type