ข่าว

TOA เปิดช่วงราคาเสนอขาย IPO เบื้องต้น 22-24 บาทต่อหุ้น


ย้อนกลับ21 กันยายน 2560

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.บัวหลวง และ บล.กสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้ง บล. ทิสโก้ จำกัด บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย เนื่องในโอกาสเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 507.6 ล้านหุ้น พร้อมเปิดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่ 22-24 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ที่ราคาจองซื้อสูงสุดหรือที่ราคา 24 บาทต่อหุ้นในวันที่ 27-29 กันยายน 2560 และคาดจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 29 กันยายนนี้ ก่อนจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560