เครื่องคำนวณการลงทุน

TOA

ราคาล่าสุด

140.16 ฿

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

-0.60(-0.43)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

413,919,155

วันก่อนหน้า

140.76

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเปิด

140.49

ช่วงราคาระหว่างวัน

139.50 - 140.64

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

0.00 - 0.00


ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2560 (16:37)

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %