หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TOA

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2561 16:38

ราคาหลักทรัพย์

36.00 ฿

เปลี่ยนแปลง

+0.50 ฿ (1.41%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

4,888,800

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวนการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Notes:
2558, 2569 : Carve-out Financial Statements
2560, H1/60, H1/61, Q2/60, Q1/61, Q2/61: Statutory Financial Statements

นักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 5 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-335-5555 ต่อ 1520, 1528
โทรสาร : 02-312-8923