คณะกรรมการชุดย่อย

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ :
47 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2541 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2557 – ปัจจุบัน ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูลผลทรัพย์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งธุรกิจ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งปร็อพเพอตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ว.ภัทรวุฒิ (1987) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกมัยเจริญสุข โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จำกัด