หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TOA

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 16:37

ราคาหลักทรัพย์

31.25 ฿

เปลี่ยนแปลง

+0.25 ฿ (0.81%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

2,149,900

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวนการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Notes:
2559 : Carve-out Financial Statements
2560, 2561, Q4/60, Q3/61, Q4/61 : Statutory Financial Statements

นักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 5 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-335-5555 ต่อ 1520, 1528
โทรสาร : 02-312-8923