หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TOA

ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2561 12:07

ราคาหลักทรัพย์

33.75 ฿

เปลี่ยนแปลง

-1.00 ฿ (-2.88%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

1,319,400

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

หนังสือชี้ชวนการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Notes:
2558, 2559 : Carve-out Financial Statements
2560, 9M/60, 9M/61, Q3/60, Q2/61, Q3/61 : Statutory Financial Statements

นักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 5 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-335-5555 ต่อ 1520, 1528
โทรสาร : 02-312-8923