หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TOA

ปรับปรุงเมื่อ: 25 มกราคม 2564 16:37

ราคาหลักทรัพย์

33.75 ฿

เปลี่ยนแปลง

+0.75 ฿ (2.27%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

1,870,400

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Notes: *Excl. extraordinary item was loss from fair value of financial asset in Q1/20

นักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 5 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-335-5555 ต่อ 1520
โทรสาร : 02-312-8923