หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TOA

ปรับปรุงเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2563 16:38

ราคาหลักทรัพย์

36.50 ฿

เปลี่ยนแปลง

-1.25 ฿ (-3.31%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

1,944,900

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Notes: *Excl. extraordinary item was loss from fair value of financial asset in Q1/20

นักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 5 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-335-5555 ต่อ 1520, 1528
โทรสาร : 02-312-8923