หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : TOA

ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2561 10:16

ราคาหลักทรัพย์

34.75 ฿

เปลี่ยนแปลง

-0.25 ฿ (-0.71%)

ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)

521,500

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวนการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Notes:
2557, 2558, 2559 : Carve-out Financial Statements
2560, Q1/60, Q4/60, Q1/61 : Statutory Financial Statements

นักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 5 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-335-5555 ต่อ 1520, 1528
โทรสาร : 02-312-8923